Niniejsze zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).