SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Nazwa Projektu: „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku zagrożenia życia i zdrowia

Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz (środki) : Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota Dofinansowania: 1 521 774,18 PLN

Środki własne: 268 548,39 PLN

Łączna wartość projektu: 1 790 322,57 PLN

Okres realizacji projektu: 12.2020 – 03.2021

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0379/20-00/922/2020/651 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych § 4 ust. 17 ,,W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego oraz udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.