Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) służy udostępnianiu odwiedzającym informacji publicznej, w postaci zintegrowanego systemu stron internetowych dostępnych przez 24h/dobę.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

·          Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

·          Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

·          Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Widoczna na ekranie podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej, składa się z części:

1.     nagłówka,

2.     menu po lewej stronie, które prezentuje zakres publikowanych informacji

3.     właściwej treść strony.

4.     stopki strony

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu

Ad 1.

Nagłówek zbudowany jest z :

·          w lewej części logo biuletynu,

·          w prawej części logo podmiotu,

·          w środkowej części pola nagłówka umieszczona jest w niebieskim kolorze czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP

Ad2.

Lewą stronę Biuletynu zajmuje menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w których są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii rozpoczyna się wielką literą w czerwonym kolorze czcionki. Znajdziemy tu na przykład nazwy kategorii takie jak: statut, budżet i majątek, instrukcję obsługi. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany temat kursor zmienia kształt natomiast kolor czcionki zmienia zaznaczonej kategorii zmienia się na czerwony. Po kliknięciu w interesujący nas temat wyświetlona zostanie w środkowej części strony zawartość tego działu.

W tej sekcji nad listą kategorii tematycznych znajduje się również logo strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej po kliknięciu którego nastąpi przeniesienie nas na stronę bip.gov.pl, liczba wyświetleń podmiotowej strony BIP oraz panel logowania służący autoryzacji redaktorów i administratorów biuletynu.

 

Ad 3.

Właściwa treśc strony zamieszczona w środkowej części dokumentu prezentuje informacje związane tematycznie z wybranym działem, Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:

·          menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie

·          informacja o dacie publikacji (aktualizacji), redaktorze treści oraz ilość odsłon.

·          treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania.

W dolnej części właściwej treści strony wyświetlany jest rejestr zmian dokumentu.

Ad 4.

W stopce strony znajdują się odsyłacze do stron internetowych:

·          Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

·          Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

·          Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodznie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.