Struktura własnościowa

100% udział samorządu województwa dolnośląskiego