OGŁOSZENIE

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34 - 38, ogłasza:

III ustny przetarg publiczny ( licytację) na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:

1.      Ambulans Mercedes Sprinter, nr rej. DW 9395 V, r. prod. 2006, przebieg 284 767 km, cena wyw. 9 472,00 zł

 2.      Ambulans Mercedes VITO. nr rej. DW 086MN, r. prod. 2010, przebieg 596 686 km, cena wyw. 2 560,00 zł

 

3.      VOLKSWAGEN T4 2,4 D, nr rej. WOY 0818, r. prod. 1993, przebieg 486 930 km, cena wyw. 2 240,00 zł

4.      Ambulans POLONEZ 1,6, nr rej. DW 861 MT, r. prod. 1997, przebieg 228 179 km, cena wyw. 416,00 zł

5.      Ambulans Mercedes Sprinter 3 13, nr rej. DW 6747X, r. prod. 2006, przebieg 330 451 km, cena wyw. 10 048,00 zł

6.      Ambulans Mercedes Sprinter 3 13, nr rej. DW 4928 T, r. prod. 2005, przebieg 417 387 km, cena wyw. 7 296,00 zł

7.      Ambulans Mercedes Sprinter 3 1 5, nr rej. DW 704 ES, r. prod. 2007, przebieg 260 342 km,

       cena wyw. 17 408.00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38. Pojazdy można oglądać w dniu 29.08.2019 w godz. 9 - 12 w siedzibie PR. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Pogotowia, W-w ul. Ziębicka 34-38 do dnia 30.08.2019 r. do godz. 9.00 lub przelewem na konto PR: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000 - wymagane wadium na koncie PR w dniu 29.08.2019 r.

PR we Wrocławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Pogotowia.