OGŁOSZENIE

 

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34 - 38,  ogłasza:

 

 ustny przetarg publiczny ( licytację) na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów sanitarnych:

 

  1. Mercedes Sprinter 313 nr rej DW6749X   prod. 2006, przebieg  392 118   km, cena wyw. 12 992 zł
  2. Mercedes Sprinter 313 nr rej DW2980U prod. 2005, przebieg  km 332 010, cena wyw. 7 232 zł
  3. Mercedes Sprinter 315 nr rej DW041FA   prod. 2007, przebieg  367 211 km, cena wyw. 17 680 zł
  4. Mercedes Sprinter 316 nr rej DW201MR   prod. 2010, przebieg 297 055  km, cena wyw. 18 560  zł uszk. po wypad. 
  5. Mercedes Sprinter 316 nr rej  DW133KC prod. 2009, przebieg 316 917  km, cena wyw.   21 120 zł uszk. po wypad. 
  6. Mercedes Vito 109 nr rej DW9402V   prod. 2006, przebieg  305 540 km, cena wyw. 9 984 zł
  7. Mercedes Vito 109 nr rej DW9403V r. prod. 2006,  przebieg 391 933 km, cena wyw. 5 840 zł
  8. Mercedes Sprinter 313 nr rej DW6748X   prod. 2006, przebieg 514 559 km, cena wyw. 6 720 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2021 r. o godz.10.00. w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38  . Pojazdy można oglądać w dniu 26.01.2021r.  w godz. 9 – 12 w siedzibie PR.  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Pogotowia, W-w ul. Ziębicka 34-38 – najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu lub  przelewem na konto Pogotowia SANTANDER BANK POLSKA S.A. 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem przed datą  przetargu, z zastrzeżeniem, że kwota  wadium wpłynie na konto Pogotowia co najmniej 24 godz. przed godziną  rozpoczęcia przetargu.

Pogotowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Pogotowia.

Osoby do kontaktu w sprawie przetargu: Kier. Dz. Technicznego tel. 71 77 31 441. w godz. 8-14

Z-ca Gł. Księgowego tel. 71 77 31 541 w godz. 8-14.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE.pdf[ ]370 kB