Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Nazwa projektu: „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków do dezynfekcji.

Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazw programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz(środki): Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota Dofinansowania: 884 000,00 PLN

Środki własne: 156 000,00 PLN

Łączna wartość projektu: 1 040 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 03.2021r. - 09.2021r.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych:

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00.0426/21-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych §4 ust. 17 „W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1)specjalny adres e-mail lub

2)elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

 

Sygnalizacje potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Nazwa Projektu: „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”

 

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku zagrożenia życia i zdrowia

Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz (środki) : Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota Dofinansowania: 1 521 774,18 PLN

Środki własne: 268 548,39 PLN

Łączna wartość projektu: 1 790 322,57 PLN

Okres realizacji projektu: 12.2020 – 03.2021

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0379/20-00/922/2020/651 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych § 4 ust. 17 ,,W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego oraz udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 Platforma Przetargowa Kliknij Tutaj
.

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz
ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się
COVID-19”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Projekt partnerski.

Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie

Partnerzy w projekcie:

1.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

2.     Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;

3.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;

4.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;

5.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;

6.     Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;

7.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;

8.     Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;

9.     Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;

10.   Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;

11.   Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;

12.     Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;

13.   Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;

14.   Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;

15.   Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;

16.   Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;

17.   Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

18.   Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);

19.   Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;

20.    Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;

21.     Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;

22.     Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;

23.     Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;

24.     Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

25.     4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

 

 

Projekt obejmuje:

1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,

2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,

3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),

4. zakup środków ochrony indywidualnej,

5. zakup urządzeń do dezynfekcji,

6. zakup środków  do dezynfekcji,

7. zakup środków farmaceutycznych

8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych

9. działania informacyjno- promocyjne.

 

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną.

Planowane efekty: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska

-        wartość Projektu: 5 959 528,00 zł

-        wkład Funduszy Europejskich: 100 %  

 

 

Defibrylator:

Pompa infuzyjna