Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.11.2019 r.

Ofertę należy przygotować, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć poprzez dedykowaną platformę do obsługi komunikacji w formie elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

 

 Wszelkie informacje znajdą Państwo na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/284739