!!! Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu unieważnia postępowanie ofertowe na sprzedaż urządzenia technicznego pn. "samochodowy dźwignik obsługowy SDO2" !!!

 

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OFERTOWYM

 zbycia pojazdów samochodowych oraz urządzeń technicznych  Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  sprzedaje  pojazd sanitarny i urządzenia techniczne:

 L.P.

 MARKA, NR REJESTRACYJNY POJAZDU/
 NAZWA URZĄDZENIA TECHNICZNEGO

 NR NADWOZIA

ROK PRODUKCJI

PRZEBIEG KM

 1

 Mercedes Benz Sprinter 316, nr rej. DW137KC

 WDB9066331S402122

2009

209 489

 2

 Mercedes Benz Sprinter 316, nr rej. DW266KS

 WDB9066331S420750

2009

356 013

 3

 Mercedes Benz Sprinter 316, nr rej. DW267KS

 WDB9066331S422236

2009

413 899

 4

 Mercedes Benz VITO 111, nr rej. DW303GY

 WDF63960313470296

2008

405 576

 5

 Samochodowy dźwignik obsługowy SDO-2

-

1968

-

 6

 Wiertarka kolumnowa 2H125

-

1975

-

 7

 Szlifierka kolumnowa SDU-300/32

-

1984

-

 8

 Szlifierka stołowa 250/20

-

Brak danych

-

 

 Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  sprzedaje pojazdy samochodowe i urządzenia techniczne określone wyżej w takim stanie technicznym,  w jakim znajduje się w chwili sprzedaży, bez gwarancji za ich sprawność techniczną oraz  ukryte wady i  braki. Pogotowie nie odpowiada za niezgodności stanu rzeczywistego pojazdu z  dokumentami, za wyjątkiem marki, modelu, roku produkcji, nr VIN i nr rejestracyjnego.

 

Zaprasza się oferentów do składania pisemnych  ofert na zakup pojazdów sanitarnych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu  wskazanych wyżej  - w terminie do dnia : 22 lutego 2023 r. do godz.1000.

 

Oferent składa ofertę na zakup pojazdu samochodowego/urządzenia technicznego we wskazanym wyżej terminie w SEKRETARIACIE Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34 – 38, pokój 312 –  w zaklejonej kopercie oznaczonej „ OFERTA ZAKUPU POJAZDU SAMOCHODOWEGO/URZĄDZENIA TECHNICZNEGO”.

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem operatorów pocztowych, jeśli oferta wpłynie do Pogotowia w wyznaczonym wyżej terminie.

 

Szczegółowe informacje nt. pojazdu samochodowego lub urządzenia technicznego objętego sprzedażą można uzyskać w Dziale Technicznym pod numerami telefonów: 71 77 31 441 lub  71 77 31 442.

 

Pojazdy/urządzenia techniczne przeznaczone do sprzedaży można oglądać w  dniu 21.02.2023 r.  w godz. 900 – 1300  w siedzibie Pogotowia Ratunkowego  we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34 – 38.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023  r. o godz. 1200 w siedzibie Pogotowia przy ul. Ziębickiej 34 – 38 we Wrocławiu – sala 302.

Otwarcie ofert stanowi część jawną postępowania.

REGULAMIN ORAZ FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

 


Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE pdf 578.07 KB Krzysztof Kęsicki
REGULAMIN pdf 1.80 MB Krzysztof Kęsicki
FORMULARZ OFERTOWY pdf 661.47 KB Krzysztof Kęsicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 luty 2023 13:05 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:07 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:09 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:10 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:10 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:12 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:13 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:20 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:21 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:23 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:23 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:23 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:24 Krzysztof Kęsicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2023 14:43 Krzysztof Kęsicki