„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz
ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się
COVID-19”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Projekt partnerski.

Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie

Partnerzy w projekcie:

1.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

2.     Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;

3.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;

4.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;

5.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;

6.     Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;

7.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;

8.     Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;

9.     Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;

10.   Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;

11.   Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;

12.     Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;

13.   Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;

14.   Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;

15.   Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;

16.   Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;

17.   Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;

18.   Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);

19.   Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;

20.    Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;

21.     Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;

22.     Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;

23.     Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;

24.     Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

25.     4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

 

 

Projekt obejmuje:

1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,

2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,

3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),

4. zakup środków ochrony indywidualnej,

5. zakup urządzeń do dezynfekcji,

6. zakup środków  do dezynfekcji,

7. zakup środków farmaceutycznych

8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych

9. działania informacyjno- promocyjne.

 

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną.

Planowane efekty: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska

-        wartość Projektu: 5 959 528,00 zł

-        wkład Funduszy Europejskich: 100 %  

 

 

Defibrylator:

Pompa infuzyjna