Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 390.79 KB Krzysztof Kęsicki
SWK pdf 3.75 MB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 1 - Oświadczenia oferenta doc 35.00 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 2 - Oferta lekarz ZRM S doc 39.00 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku okoliczności zmieniających treść wcześniej złożonych dokumentów doc 38.00 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 4 - Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną, lekarz w zespole ratownictwa medycznego pdf 291.15 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 5 - Obowiązek informacyjny pdf 942.76 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 6 - Wzór umowy lekarz ZRM S pdf 2.88 MB Krzysztof Kęsicki