Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania można odnaleźć pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw 

 

Zamawiający informuje, że pod wskazanym adresem znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.