Drukuj
Archiwalne ZP
Odsłony: 243

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34/38, tel. 71 77 31 400 ogłasza:

 

 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:

 

1.      Mercedes Sprinter 313, nr rejestr. DW 5513 N, rok prod. 2004, przebieg 283 615 km – cena wywoławcza 3 850,00 zł

2.      Mercedes Sprinter 313, nr rejestr. DW 2977 U, rok prod. 2005, przebieg 291 770 km  – cena wywoławcza 6 650,00 zł

3.      Mercedes Sprinter 313, nr rejestr. DW 9849 M, rok prod. 2004, przebieg 300 859 km – cena wywoławcza 7 000,00 zł

4.      Mercedes Sprinter 313, nr rejestr. DW 0375 G, rok prod. 2003, przebieg 501 596 km – cena wywoławcza 2 800,00 zł

5.      Mercedes Sprinter 313, nr rejestr. DW 9847 M, rok prod. 2004, przebieg 370 352 km – cena wywoławcza 4 900,00 zł

6.      Polonez 1,6 , nr rejestr. DW 156 FN, rok prod. 1997, przebieg 221 610 km – cena wywoławcza  1 050,00 zł

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.01. 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie zakładu. Pojazdy, można oglądać w dniu 26.01.2017 r.  w godz. 9.00-13.00. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Pogotowia przy ul. Ziębickiej 34/38 do dnia 26.01.2017 r. do godz. 1200 lub przelewem na konto Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu KB S.A. IV O/Wrocław 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000 z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem przed datą wyznaczoną na odbycie się przetargu, z zastrzeżeniem, że kwota wadium wpłynie na konto Pogotowia co najmniej 24 godziny przed godziną przetargu.

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.