Przedmiot zamówienia jest finansowany z Projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.