Drukuj
Archiwalne ZP
Odsłony: 135

Szanowni Państwo informujemy, że w wyniku ogłoszonego na platformie zakupowej w dniu 31.07.2020 r. zapytania – znak postępowania ID 367836  Zamawiający zawarł w dniu 19.08.2020 r. umowę na dostawę środków ochrony osobistej dla zespołów ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Wykonawca wybrany BRAMMER S.A. ul. Handlowa 2 A; 36-100 Kolbuszowa. Wartość umowy 78 742,14 zł brutto.

Niniejsze postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Regulaminem wewnętrznym  na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach Projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.