Postępowanie prowadzone jest przy całkowitej wartości zamówienia poniżej 221 tys. euro