OGŁOSZENIE

 

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34 - 38,  ogłasza:

 

 ustny przetarg publiczny ( licytację) na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów sanitarnych:

 

  1. Mercedes Sprinter 313 nr rej DW6749X   prod. 2006, przebieg  392 118   km, cena wyw. 10 393,60 zł.
  2. Mercedes Sprinter 316 nr rej  DW133KC prod. 2009, przebieg 316 917  km, cena wyw.           16 896,00 zł.  uszk. po wypad. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2021 r. o godz.10.00. w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38  . Pojazdy można oglądać w dniu 18.03.2021r.  w godz. 9 – 12 w siedzibie PR.  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Pogotowia, W-w ul. Ziębicka 34-38 – najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu lub  przelewem na konto Pogotowia SANTANDER BANK POLSKA S.A. 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem przed datą  przetargu, z zastrzeżeniem, że kwota  wadium wpłynie na konto Pogotowia co najmniej 24 godz. przed godziną  rozpoczęcia przetargu.

Pogotowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Pogotowia.

Osoby do kontaktu w sprawie przetargu: Kier. Dz. Technicznego tel. 71 77 31 441. w godz. 8-14

Z-ca Gł. Księgowego tel. 71 77 31 541 w godz. 8-14.

 

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf)OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf[ ]493 kB