Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 18.01.2021 do 31.12.2021 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S” i „P”, w zespołach transportu medycznego o standardzie „P” w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego, w zespołach transportu sanitarnego „T” oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.