Drukuj
Archiwalne OP
Odsłony: 265

Konkurs ofert na ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 23.10.2020 r. do 31.12.2020 r,:

■ w zespołach transportu medycznego o standardzie „S” i „P”,

■ w zespołach transportu medycznego o standardzie „P” w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego,

■ w zespołach transportu sanitarnego „T”,

■ w zabezpieczaniu pod względem medycznym imprez masowych.