Konkurs ofert na ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

w okresie od 25.09.2020 r. do 31.12.2020 r, :

■ w zespołach transportu medycznego o standardzie „S” i „P”,

■ w zespołach transportu medycznego o standardzie „P” w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego,

■ w zespołach transportu sanitarnego „T”,

■ w zabezpieczaniu pod względem medycznym imprez masowych.