Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarzy systemu w okresie od 01.12.2015 r. do 30.06.2016 r. w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Wybrane oferty i oferenci w Konkursie ofert dla lekarzy systemu w specjalistycznych ZRM w okresie od 01.12.2015 r. do 30.06.2016 r.

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

ogłasza konkurs ofert dla:

ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w okresie od 01.05.2017 do 31.10.2017 roku,

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w okresie od 01.11.2016 do 30.06.2017"

Wyniki

 

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych" podczas zabezpieczenia pod względem medycznym 10. Światowych Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu"