Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie "S".