Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 520.21 KB Krzysztof Kęsicki
SWK pdf 3.97 MB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 1 - Oświadczenia oferenta doc 34.00 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 2 - Oferta lekarza POZ doc 37.50 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku okoliczności zmieniających treść wcześniej złożonych dokumentów doc 38.00 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 4 - Wniosek o objęcie badaniem lekarza medycyny pracy wraz z narażeniami pdf 292.83 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 5 - Obowiązek informacyjny pdf 942.76 KB Krzysztof Kęsicki
Załącznik nr 6 - Wzór umowy lekarz POZ pdf 2.64 MB Krzysztof Kęsicki