O Biuletynie

O informacji publicznej

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej 15-05-2016
Co to jest informacja publiczna? 15-05-2016
Sposób uzyskania informacji 15-05-2016
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 15-05-2016
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 15-05-2016
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 15-05-2016
Rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 15-05-2016