Liczba odwiedzin: 32421

Oferty pracy

Szukaj

REJESTRY:

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu wpisane jest do:

 

Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym  prowadzonym przez :

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Rejestrowy KRS, 

– nr KRS 0000207618,

 

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzany przez Wojewodę Dolnośląskiego

- nr księgi 000000001572 – W – 02.

 

W Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu prowadzony jest Centralny Rejestr Umów i Zleceń 

 

Rejestr zmian:

DataUżytkownikCzynność
2017-01-16 08:14:35Lukasz RosinskiUtworzenie
2017-01-16 08:19:12Lukasz RosinskiZmiana
2017-01-16 09:21:44Lukasz RosinskiZmiana