Liczba odwiedzin: 41125

Oferty pracy

SzukajSP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji umów:

1)        na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S” w okresie
od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku,

2)        w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej w okresie
od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku,

Przedmiotem konkursu jest:

1)   udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych
o standardzie „S”. Miejsce udzielania świadczeń określone jest w zależności od rodzaju zawartej umowy i odbywa się na terenie miasta Wrocławia, całego kraju, a także poza granicami kraju. Zespoły transportowe stacjonują w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38.

 

2)   udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w zakresie chirurgii ogólnej. Miejscem udzielania świadczeń jest Ambulatorium Chirurgiczne we Wrocławiu, ul. Traugutta 112, szacunkowa liczba ubezpieczonych korzystających ze świadczeń
w ciągu roku: 26.160.

 

Rejestr zmian:

DataUżytkownikCzynność
2018-03-12 14:44:02Kinga ParadowskaUtworzenie
2018-06-12 15:00:56Lukasz RosinskiZmiana