Liczba odwiedzin: 40929

Oferty pracy

Szukaj 

  • Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

         Zamawiający informuje o omyłkowej numeracji zapytania ofertowego. Zamiast 224/Pu/2018 winno być 414/Pu/2018

Rejestr zmian:

DataUżytkownikCzynność
2018-09-12 16:01:45Kinga ParadowskaUtworzenie
2018-09-12 16:02:27Kinga ParadowskaZmiana
2018-09-12 16:18:47Kinga ParadowskaZmiana
2018-09-12 16:23:33Kinga ParadowskaZmiana
2018-09-12 16:24:14Kinga ParadowskaZmiana
2018-09-12 23:17:09Kinga ParadowskaZmiana
2018-09-12 23:22:42Kinga ParadowskaZmiana