SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 13.03.2020 do 31.12.2020 roku.