Liczba odwiedzin: 43080

Oferty pracy

Szukaj

Liczba wolnych miejsc pracy: 1.

Miejsce wykonywania pracy:

siedziba Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34-38,

50-507 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Weryfikowanie i analizowanie zrealizowanych usług transportowych, wycena kosztów poszczególnych transportów, sporządzanie wykazów wykonanych usług stanowiących załączniki do faktur dla podmiotów zewnętrznych (biegła znajomość i obsługa MS Office - w szczególności MS Excel).

2. Sporządzanie dokumentacji statystyczno-sprawozdawczej oraz analiz z działalności usługowej Pogotowia (biegła znajomość i obsługa MS Office - w szczególności MS Excel).

3. Weryfikowanie i analizowanie umów z różnymi kontrahentami oraz przygotowywanie zestawień z wykorzystania środków finansowych (biegła znajomość i obsługa MS Office - w szczególności MS Excel).

4. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych Pogotowia, NFZ i ich aktualizacja. Przygotowywanie miesięcznych informacji odnośnie podziału kosztów na poszczególne

ośrodki powstania kosztów.

6. Wystawianie faktur Vat za zrealizowane świadczenia i usługi.

7. Weryfikacja i bieżąca kontrola poprawności danych przekazywanych do NFZ pod względem ich zgodności z obowiązującymi wymogami dla poszczególnych rodzajów świadczeń. Terminowe raportowanie i rozliczanie świadczeń z NFZ.

8. Przygotowywanie materiałów ofertowych do postępowań konkursowych/rokowań prowadzonych przez NFZ i innych płatników.

9. Prowadzenie korespondencji. Sporządzanie i wydawanie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji pacjentom i upoważnionym osobom, organom oraz instytucjom. Odsłuchiwanie i nagrywanie na płytach CD wezwań.

10. Kompletowanie, segregowanie i archiwizowanie dokumentacji zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

11. Siedzenie na bieżąco projektów i właściwych aktów prawnych związanych z działalnością Pogotowia. Analiza i interpretacja wprowadzonych zmian. Znajomość i aktualizacja obowiązujących przepisów prawa związanych ze świadczeniem usług oraz kontraktowaniem świadczeń.

12. Koordynacja i współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Kandydat na stanowisko inspektora winien posiadać:

1) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe z tytułem licencjata lub magistra (administracja, prawo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne),

2) mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku w podmiocie leczniczym lub na innym stanowisku administracyjnym,

3) bardzo dobra znajomość obsługi programów: Excel, Word, do wysyłania poczty elektronicznej, mile widziana znajomość aplikacji Portal Świadczeniodawcy,

Pożądane cechy kandydata:

• staranność, rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole, analitycznego myślenia, samodzielnej organizacji pracy i radzenia sobie z wielozadaniowością.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) cv,

2) mile widziany list motywacyjny,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Więcej informacji w załączniku.