Liczba odwiedzin: 44873

Oferty pracy

Szukaj

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie w okresie od 01.04.2020  do 31.12.2020 roku w zakresie planowanej realizacji omów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie "P" w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego.